Registracia

Po dokončení registrácie bude odoslaný do Vašej E-mailovej schránky E-mail s odkazom na stránku, kde budete musieť Váš účet behom nasledujúcich 24 hodín aktivovať. Prečítajte si podmienky registrácie.

Kliknutím na ikonku sa môžete u nás zaregistrovať aj cez Váš Facebook účet(testovacia prevádzka).

Meno:
E-mail:
Heslo:
Heslo:
Súhlasím s podmienkami registrácie
Prihlásenie Google Translate

Home  »  Rally  »  Národné šampionáty  »  Slovensko

Sezóna 2023 v rally na Slovensku

Thursday, 19. 01. 2023 - 16:30, T. Szabosi   

Sezóna 2023 v rally na Slovensku

Pred začiatkom novej sezóny v rally na Slovensku, tak, ako každoročne, predstavujeme najvýznamnejšie zmeny a dôležité termíny.

 

Zmeny v Majstrovstvách Slovenska

Vzhľadom na neľahkú ekonomickú situáciu dochádza k zníženiu minimálnej dĺžky celkových kilometrov rýchlostných skúšok. Pre jednoetapové súťaže bude minimum 50 km s maximom 85 km a pre dvojetapové súťaže bude minimum 105 km.

Z rovnakého dôvodu sme sa rozhodli podporiť jazdcov znížením štartovného poplatku, ktorý sa bude vypočítavať na základe počtu plánovaných kilometrov rýchlostných skúšok v časovom harmonograme podujatia. Pre podujatia s minimálnymi predpísanými km RS bude štartovné nižšie, pri maximálnom limite bude štartovné vyššie. Koeficienty zostávajú v platnosti, ale prispôsobili sme ich zníženému počtu km RS.

Tibor Szabosi;asr65992-1.jpg

Zavádzame dva pojmy:

  • Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v rally /MMSR/

Tie budú otvorené aj pre zahraničné posádky a bodovať do nich sa bude aj na podujatiach v zahraničí. V MMSR sú klasifikácie rovnaké ako po minulé roky, teda do absolútneho poradia bodujú všetci okrem vozidiel skupiny 1 (vozidlá WRC s platnou homologáciou).

  • Majstrovstvá Slovenska v rally /MSR/

Na základe opakovaných žiadostí jazdcov sme sa rozhodli vyhlásiť aj uzatvorené majstrovstvá len pre jazdcov s licenciou SAMŠ, čo dúfame, že sa prejaví na väčšom štartovom poli v seriáli MSR, keďže body do tejto klasifikácie budú zbierať len na podujatiach na Slovensku. V absolútnom poradí MSR budú klasifikované len vozidlá 2WD, pričom vozidlá 4WD budú klasifikované len vo svojich triedach.

Michal Bobko;asf-2004-5.jpg

Spôsobilé vozidlá sú v oboch seriáloch totožné, ako v minulom roku, dochádza ale k zlúčeniu tried 4 a 12 do jednej spoločnej triedy. Dôvodom je dlhoročný problém vyhlásiť v týchto triedach majstra SR pre nízky počet štartujúcich, pričom v minulej sezóne tieto vozidlá dosahovali na rýchlostných skúškach zhruba rovnaké časy.

Tibor Szabosi;asr60495-3.jpg

Zmeny v Slovenskom rally pohári

Rovnako ako u MSR, aj tu dochádza k zníženiu km RS, kde celková dĺžka musí byť v rozmedzí 20 až 35 km. Rovnako ako pri MSR, aj pri SRP sa bude výška štartovného poplatku odvíjať od celkovej dĺžky rýchlostných skúšok.

Tibor Szabosi;asr64297-2-2.jpg

Z tried RP2 a RP3 boli vyňaté vozidlá skupiny vozidiel špecifikácie R2 a R3 a po novom budú tieto vozidlá klasifikované v novovytvorenej triede RP5. Pre tieto vozidlá, ako aj pre vozidlá R1 platí, že sú spôsobilé vozidlá upravené podľa Prílohy J 2018 čl. 260, resp. Prílohy J 2019 čl. 260D. Absolútna klasifikácia SRP ostáva ako v minulom roku len pre vozidlá tried RP1, RP2 a RP3.

Tibor Szabosi;asr62714-3.jpg

Zmeny v športových predpisoch

V športových predpisoch neprichádza k žiadnej podstatnej zmene a jednotlivé “kozmetické” úpravy budú odprezentované na školení jazdcov.

Tibor Szabosi;asr68116-21.jpg

Školenia

Po dvojročnej prestávke sa znovu uskutočnia riadne školenia. Keďže školenia boli v minulom období len cez aplikáciu zoom, resp. niektoré školenia sa ani neuskutočnili, pre tento rok bude Rally komisia SAMŠ organizovať školenia pre všetkých, ktorí sa na rally podieľajú či už organizačne alebo si ju vychutnávajú v roli účastníkov – jazdcov. Všetky školenia plánujeme uskutočniť na jednom mieste v priebehu jedného víkendu v dňoch 25.2.2023 a 26.2.2023 vo Svite, v Spolcentre na ulici SNP 142. Na rovnakom mieste sa konalo aj ostatné školenie jazdcov a organizátorov.

Tibor Szabosi;asr65812-3.jpg

Základné školenie pre novožiadateľov o licenciu jazdca SAMŠ, teda pre jazdcov, ktorí ešte licenciu nemali alebo ju mali, ale rozšíreného školenia sa nezúčastnili (napr. licenciu získali počas prebiehajúcej sezóny), sa uskutoční v sobotu 25.2.2023 od 08:15 hod. Školenie bude zamerané hlavne na Ročenku SAMŠ a športové predpisy rally. Po skončení školenia novožiadatelia preukážu svoje vedomosti v teste, ktorého úspešne zvládnutie je podkladom pre vydanie licencie a zapísanie do nominačného zoznamu jazdcov pre rok 2023. Novožiadatelia sa musia na toto školenie prihlásiť mailom na adresu: rk@rallye.sk do 22.2.2023.

Bohuslav Štrauch;dsc-2979-1.jpg

Okrem tohto školenia bude pre novožiadateľov, resp. aj pre iných záujemcov, organizovaná tento rok po prvýkrát aj Rallyškola, kde sa okrem Ročenky a športových predpisov rally budú podrobne prednášať aj iné dôležité praktické veci o rally. Budú to časti venované príprave posádky na preteky, tvorbe rozpisu a ďalšie. Posádky absolvujú simulovaný pretek a súčasťou tejto školy bude aj praktická rallyškola (absolvovanie preteku na vozidle v režime rallyškoly). Úspešným absolvovaním jazdci splnia podmienku rallyškoly a môžu tak už na prvej súťaži štartovať v súťažnom poli. Program rallyškoly je plánovaný do dvoch dní. Praktická rallyškola sa bude robiť na sériových vozidlách. Na toto školenie je potrebné sa prihlásiť do 22.2.2023. Termín ešte nie je stanovený, ale v prípade záujmu sa uskutoční v mesiaci marec. Bližšie informácie získate mailom na adrese srs@srs.sk, ktorý slúži aj na prihlásenie.

Tibor Szabosi;cn1i1718.jpg

V sobotu 25.2.2023 sa od 09:30 hod. uskutoční aj školenie jazdcov, ktorí už v minulosti licenciu mali, resp. si už prešli rozšíreným školením. V rámci školenia budú odprezentované a vysvetlené zmeny v predpisoch pre rok 2023 a tiež budú podrobne prebraté predpisy, ktoré už platia dlhšie, ale nie vždy sa správne aplikujú resp. dodržujú. Na toto školenie sa prihlasovať posielaním mailu netreba, nakoľko automatické prihlásenie jazdci urobia zaslaním žiadosti o licenciu jazdca SAMŠ s požadovanými prílohami a zaplateným poplatkom za licenciu. Jazdcom, ktorí nebudú týmto spôsobom prihlásení, nemusí byť školenie uznané.

Tibor Szabosi;asr62956-7.jpg

Nedeľa 26.2.2023 bude venovaná organizátorom. Od 08:30 hod. začne školenie organizátorov, riaditeľov, tajomníkov, teda činovníkov, ktorí počas rally pracujú priamo na riaditeľstve podujatia, resp. členov OV, ktorí pripravujú podujatie ešte pred jeho začatím. Od 09:00 hod. začne školenie vedúcich rýchlostných skúšok, ich zástupcov, bezpečnostných komisárov, posádok traťových vozidiel, dispečingu a ostatných činovníkov pracujúcich počas rally priamo na rýchlostných skúškach alebo na dispečingu rally. Rovnako ako pri jazdcoch, aj tu je potrebné sa na školenie dopredu prihlásiť mailom na rk@rallye.sk. Za organizátora je možné poslať sumárne počet osôb, ktorí sa školenia zúčastnia (s počtom pre organizátorov a počtom pre RS). Poprosíme organizátorov, aby oslovili s termínom školenia aj činovníkov, resp. skupiny RS, ktoré plánujú na svojej súťaži použiť, aby sa o školení dozvedeli a zúčastnili sa ho.

Bližšie informácie s podrobným programom aj s pozvánkami na všetky školenia budú zverejnené začiatkom mesiaca február.

Michal Bobko;asf-1782-6.jpg

Kalendár

Kalendár sa nerodil ľahko, keďže sme chceli maximalizovať počet podujatí na Slovensku, nájsť nových organizátorov a aj týmto spôsobom znížiť náklady pre posádky a oživiť majstrovstvá Slovenska. Tak ako bolo aj na dobšinskom stretnutí prezentované, berieme tento rok ako nejaký odrazový mostík do ďalších rokov. Keďže chceme mať istotu, že dôjde k naplneniu podmienok pre vyhlásenie majstrov, teda že sa uskutoční aspoň 6 pretekov (keďže viacerí organizátori sú “noví”), tak do kalendára sme zaradili aj súťaže v zahraničí.

Kalendár je zatiaľ predbežný, podlieha ešte schváleniu VV SAMŠ a je teda možné, že ešte dôjde k nejakým malým zmenám v termínoch.

Tibor Szabosi;asr67558-14.jpg

Predbežný kalendár MMSR/MSR

24.03.-25.03.

Rally Slovakia Ring

MMSR, MSR, MSRHA, RL

05.05.-06.05.

Síť21 Rallysprint Kopná /CZE/

 

MMSR

25.05.-27.05.

50. Slovakia Rally Tatry

MMSR, MSR, MSRHA, RL, STRPH (2x)

23.06.-24.06.

Rally Prešov

MMSR, MSR, MSRHA, RL, STRPH

21.07.-22.07.

5. Rally Vranov

MSR, MSRHA, RL, STRHP

10.08.-12.08

32. Rajd Rzeszowski /POL/

MMSR, MSR HA

22.09.-23.09

Rallye Dobšiná

MMSR, MSR, MSRHA, RL, STRPH

20.10.-22.10.

49. Rally Košice

MMSR, MSR, MSRHA, RL, STRPH

 

Tibor Szabosi;asr69030-5.jpg

Predbežný kalendár SRP

24.03.-25.03.

Rally Slovakia Ring

14.04.-15.04.

Rally Sečovce

25.05.-27.05.

50. Slovakia Rally Tatry

23.06.-24.06.

Rally Prešov

21.07.-22.07.

5. Rally Vranov

22.09.-23.09

Rallye Dobšiná

20.10.-22.10.

49. Rally Košice

03.11.-04.11.

Rally Liptovské Sliače

 

Predbežne súťaže v Rzeszowe a v Košiciach budú dvojetapové, ostatné budú jednoetapové.

Rally komisia SAMŠ

Tibor Szabosi;asr67594-4.jpgDiskusia k článku

Profily jazdcov
Najkomentovanejšie
Kalendár podujatí
Naši partneri