Registrácia na stránky autosportfoto.sk je zdarma. Môže se zaregistrovať ktokoľvek, pokiaľ súhlasí s dodržiavaním nižšie uvedených pravidiel. Pokiaľ s pravidlami súhlasíte, potvrďte svoj súhlas vypísaním a odoslaním vašich údajov. Pokiaľ sa nechcete registrovať, môžete sa vrátiť spät na hlavnú stránku.

Na stránkach autosportfoto.sk je zakázané vkladať príspevky porušujúce zákony SR. Zároveň sa zaväzujete dodržiavať pravidlá slušného správania a rešpektovať rozhodnutia administrátorov a moderátorov.

Aj napriek tomu že sa administrátori a moderátori snažia sledovať príspevky všetkých užívateľov, môže sa stať, že sa v komentároch objaví príspevok porušujúci pravidlá či dokonca zákony SR. Plnú zodpovednosť so všetkými prípadnými dôsledkami nesie autor takéhoto príspevku. Môžete nás (administrátorov a moderátorov, prípadne priamo na info@autosportfoto.sk) na podobný príspevok upozorniť.

Prevádzkovatelia autosportfoto.sk si vyhradzujú právo odstrániť komentár alebo uzamknúť či zneviditeľniť komentáre pod článkom alebo príspevok porušujúcí pravidlá.

Poznámka: Ak chcete využívať všetky výhody registrácie, je potrebné mať vo Vašom prehliadači povolené cookies.

Ak sa zaregistrujete, bude Vám umožnené