Registracia

Po dokončení registrácie bude odoslaný do Vašej E-mailovej schránky E-mail s odkazom na stránku, kde budete musieť Váš účet behom nasledujúcich 24 hodín aktivovať. Prečítajte si podmienky registrácie.

Kliknutím na ikonku sa môžete u nás zaregistrovať aj cez Váš Facebook účet(testovacia prevádzka).

Meno:
E-mail:
Heslo:
Heslo:
Súhlasím s podmienkami registrácie
Prihlásenie Google Translate

Home  »  Rally  »  Rally komisia

Základné črty slovenskej rally v sezóne 2016

Wednesday, 02. 12. 2015 - 09:01,    

Základné črty slovenskej rally v sezóne 2016

Hoci konečné znenie predpisov pre sezónu 2016 bude Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ) schvaľovať až v polovici januára, už teraz sú mnohé základne charakteristiky systémov šampionátov a seriálov budúcoročnej rally známe.

SAMŠ bude pre rok 2016 vypisovať nasledovné majstrovstvá a seriály v rally:
- Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally 2016
- Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally historických automobilov 2016
- Slovenský Rally Pohár 2016
- Regionálny Rally Pohár 2016
- Rally Legend

Jozef Pisch;0x8c2239-1.jpg

Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally 2016 (MSR)
Aj v roku 2016 ostáva slovenský rally šampionát otvorený pre všetkých jazdcov a spolujazdcov, ktorí vlastnia licenciu vydanú niektorou ASN štátu patriaceho do FIA CEZ majstrovstiev - Zóny strednej Európy.
Dochádza k čiastočnej zmene v oblasti zaradenia povolených vozidiel. Vozidlá WRC s platnou homologáciou (s objemom 2,0 aj 1,6) ostávajú naďalej povolené, avšak budú klasifikované v skupine Open+, čo znamená, že nebudú hodnotené v absolútnej klasifikácii MSR. Vozidlá WRC so skončenou homologáciou ostávajú zaradené do triedy 11.
V ostatných klasifikáciách by nemalo dôjsť ku zmenám oproti predpisom platným v tohoročnej sezóne.
Teda ostáva vypísaná samostatná klasifikácia skupiny Open (vozidlá skupín F a P s objemom do 2000 cm3) a skupiny Open+ (skupiny NA a F s objemom nad 2000 cm3). Vozidlá týchto skupín nebudú zaradené do absolútneho hodnotenia MSR a budú mať nižšie prihlasovacie vklady. Pre skupinu Open by sa mali zachovať niektoré úľavy na výbave včítane systému FHR, ktorý bude dôrazne odporúčaný. Bezpečnostná výbava vozidiel Open+ musí vyhovovať požiadavkám v MSR.
Celková dĺžka trate rýchlostných skúšok pre jednodňových rally je stanovená na 90 - 100 km, pri dvojdňových súťažiach na vyše 140 km.

Tibor Szabosi;0y2a5514.jpg

Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally historických automobilov 2016 (MSR HA)
V systéme tohto šampionátu nepripravuje Rally komisia zmeny, verí však, že tento šampionát, ktorý je obľúbený medzi fanúšikmi v mnohých krajinách, prispeje k nárastu počtu historických vozidiel aj u nás.

Slovenský Rally Pohár 2016 (SRP)
Základné predpisy tohto seriálu ostávajú nezmenené. Rally komisia SAMŠ sa však dlhodobo zamýšľala nad poklesom počtu posádok v tomto seriáli. Pri príprave sezóny 2015 vyšla v ústrety požiadavkám jazdcov prednesených na stretnutiach s nimi a schválila viaceré úpravy predpisov. Tieto zmeny sa v praxi neosvedčili. Vrátime sa preto k vypísaniu absolútnej klasifikácie a k zrušeniu 4-ročného obmedzenia.
Navyše v spolupráci s organizátormi jednotlivých súťaží by sme chceli pripravovať pre účastníkov SRP sústredený program tak, aby sa náklady na podujatia čo najviac minimalizovali.
Predpísaná celková dĺžka RS (25 - 40 km pre jednu etapu) ostáva zachovaná. V prípade dvojetapových rally, ktorých bude v sezóne 2016 väčšina, posádky SRP absolvujú celú trať v dĺžke 50 - 80 km v priebehu jednej etapy MSR. V tomto prípade sa budú výsledky súťažiacich do hodnotenia seriálu SRP násobiť dvoma. Tento systém zníži finančnú aj časovú náročnosť obhliadky na polovicu a skráti celkový program súťaže SRP.

Jozef Pisch;0x8c9331-1.jpg

Regionálny Rally Pohár 2016 (RRP)
RRP je novovytvorený seriál rally v systéme SAMŠ. Jeho cieľom je napomôcť zlepšiť zabezpečenie trate rýchlostných skúšok, skvalitniť prípravu nových organizátorov a v neposlednom rade dať amatérskym pretekárom možnosť zasúťažiť si v novom formáte podujatí.
Podmienky na účasť - vek 18 rokov, vlastníctvo vodičského preukazu. Body do seriálu budú pridelené iba jazdcom, ktorí sa zaregistrujú do seriálu (SAMŠ). Ostatní budú hodnotení iba na súťaži.
Vozidlá musia byť vybavené bezpečnostným rámom a musia byť v súlade s technickými predpismi pre niektorú zo skupín v systéme MSR/SRP - A, N, R, F, P, H, NH, NA, NN. Vozidlá môžu, ale nemusia byť testované.
Celková dĺžka trate RS by mala byť v rozmedzí 10 až 25 km.
Podrobnejší predpis pre tento seriál bude zverejnený v najbližších dňoch.

Tibor Szabosi;gh7p1224.jpg

Rally Legend 2016 (RL)
Rally Legend zažila u nás v roku 2015 svoju premiéru. Veríme, že existencia tohto seriálu sa už dostala do povedomia milovníkov historických vozidiel a teda ich účasť v budúcom roku bude početnejšia.
Predpisy ostávajú bez zmien.

Predbežný kalendár rally 2016:
01. - 03.04 Rally Eger / CEZ, MSR, SRP
06. - 07.05 Rally Prešov / MSR, SRP, RRP, RL
(organizátor nepotvrdil písomne prihlášku do kalendára)
17. - 18.06 Rally Hustopeče / MSR, SRP
(termín súťaže koliduje s pretekmi PAV a rally v zahraničí)
22. - 24.07 Rallye Tatry / MSR, SRP, RL
(organizátor zatiaľ nepotvrdil tento termín)
12. - 14.08 Rally Lubeník / MSR, SRP, RL
09. - 11.09 Rally Košice / CEZ, MSR, SRP

15. - 16.10 Rally Vranov (RRP a voľná súťaž)
november Autoshow (voľná súťaž)

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠDiskusia k článku

Profily jazdcov
Najkomentovanejšie
Kalendár podujatí
Naši partneri