Registracia

Po dokončení registrácie bude odoslaný do Vašej E-mailovej schránky E-mail s odkazom na stránku, kde budete musieť Váš účet behom nasledujúcich 24 hodín aktivovať. Prečítajte si podmienky registrácie.

Kliknutím na ikonku sa môžete u nás zaregistrovať aj cez Váš Facebook účet(testovacia prevádzka).

Meno:
E-mail:
Heslo:
Heslo:
Súhlasím s podmienkami registrácie
Prihlásenie Google Translate

Home  »  Rally  »  Rally komisia

Slovenská rally na prelome sezón - súťažné vozidlá pre rok 2011

Wednesday, 24. 11. 2010 - 09:09, Gabriela Szczeczinová   

Slovenská rally na prelome sezón - súťažné vozidlá pre rok 2011

Vyhlásenie majstrov Slovenskej republiky v automobilových disciplínach a ocenenie úspešných reprezentantov pripravuje SAMŠ na koniec tohto týždňa. Slávnostný „Večer majstrov", ktorý uzavrie sezónu 2010 sa uskutoční v Nitre v sobotu 28. novembra 2010.

Na záver sezóny môžeme konštatovať, že bola dobrá a úspešná. Jej negatívom bolo zrušenie posledného podujatia - Rally Bratislava, keď sa organizátorovi súťaže podobne ako aj ďalším dvom organizátorom motoristických podujatí na Záhorí (Baja Slovakia a medzinárodné motocyklové podujatie) nepodarilo získať povolenia na konanie súťaží.

Tibor Szabosi;_mg_3943.jpg

Ostatné podujatia zaradené do Mediaracing Majstrovstiev Slovenska v rally 2010 ako aj Slovenského Rally Pohára boli pripravené veľmi dobre, ich priebeh bol bezproblémový, mali veľmi dobrú účasť súťažných posádok a skončili bez vážnejších mimoriadnych udalostí. 

Potešujúca je skutočnosť, že druhý rok existencie Slovenského Rally Pohára potvrdil opodstatnenosť jeho vyhlásenia a ukázal, že to bol úspešný krok, ktorý prišiel práve včas a vyplnil prázdne miesto v štruktúre seriálov rally na Slovensku. Na Slovensku totiž existovala v posledných rokoch diera medzi amatérskymi súťažami na jednej strane a Majstrovstvami SR na strane druhej.

 Tibor Szabosi;t2c8776.jpg

Sezóna rally 2011 
Už niekoľko týždňov pokračujú práce na príprave budúcoročnej sezóny v rally. V súčasnosti sa intenzívne rieši jej kalendár. Podujatí je veľmi veľa a je veľmi ťažké zosúladiť navzájom termíny našich rally so súťažami v Poľsku, Česku, Maďarsku, prihliadať aj na ostatné podujatia zaradené do FIA medzinárodného kalendára a navyše podľa možnosti brať do úvahy podujatia ostatných SAMŠ disciplín, hlavne pretekov do vrchu. Žiaľ, vzhľadom na počet podujatí, nie je možné pripraviť úplne optimálny kalendár bez termínovej kolízie a preto hľadáme stále tu najlepšiu možnosť z toho čo je k dispozícii.

 Tibor Szabosi;co8c3845.jpg

Systém majstrovstva 
V roku 2011 budú vyhlásené Majstrovstvá Slovenska v rally (MSR) a opäť aj Slovenský Rally Pohár (SRP. V samotných systémoch (MSR a SRP) nedôjde v nasledujúcej sezóne k zásadným zmenám, MSR ostanú otvorené pre účastníkov zo štátov Zóny strednej Európy. Podrobnejšie informácie o systéme majstrovstva zverejníme začiatkom januára.
Čo sa týka účasti súťažných vozidiel dôjde k určitým zmenám.

 Tibor Szabosi;t2c9538-1.jpg

a) MSR: Aj pre budúcoročnú sezónu ostávajú vozidlá triedy A8 (včítane vozidiel WRC s platnou homologáciou) zaradené do systému nášho šampionátu hoci je známe, že éra vozidiel WRC vo FIA majstrovstvách sveta končí už toho roku a ich účasť v regionálnych majstrovstvách je zrušená už viac rokov. Vozidlá WRC, ktorým skončila homologácia budú môcť byť hodnotené v triede F12.

Podobne ako vlani, v absolútnom hodnotení MSR budú klasifikované všetky vozidlá skupiny A, N, R a Super 2000. Vozidlá skupiny R budú hodnotené v jednotlivých triedach skupín A a N. Vozidlá novej triedy R4 budú hodnotené v triede N4, samostatná bude aj klasifikácia vozidiel Super 2000.

Vozidlá patriace do skupiny F a tiež historické vozidlá budú bojovať o body v samostatných absolútnych klasifikáciách.

 Peter Vranský;mg-8047.jpg

b) SRP: pre rok 2011 sa zavádza jedna zmena - do hodnotenia SRP sa budú započítavať výsledky dosiahnuté s vozidlami skupín A, N, R, F a P ale s objemom len do 2000 cm3 ! V sezóne 2011 bude možné poslednýkrát sa zúčastniť v rámci SRP s vozidlom bez športového preukazu za podmienky, že vozidlo vyhovuje predpisom pre skupinu P. Od roku 2012 budú musieť byť všetky vozidlá v SRP otestované.

 Tibor Szabosi;co8c7823-2.jpg

Športové predpisy 
Všetky slovenské rally sa pripravujú a organizujú v súlade s predpismi medzinárodnej automobilovej federácie FIA. Podľa dostupných informácii FIA pripravila pre nastávajúcu sezónu viaceré zmeny, ich presné znenie bude známe až v januári, po tom ako ich publikuje FIA.

 Tomasz Bugiel;19-rajd-rzeszowski-2010-065.jpg

Technické predpisy 
V rámci MSR sa môžu rally zúčastniť vozidlá skupín A, N a R, ktoré sú upravené podľa predpisov FIA - Príloha J a podľa príslušných homologačných listov a okrem toho aj vozidlá, ktoré vyhovujú národným predpisom pre skupinu F. V rámci SRP sú prípustné aj vozidlá národnej skupiny P .

Skupina F - pre vozidlá tejto skupiny platia národné technické predpisy. Je to skupina, do ktorej boli zaraďované vozidlá so skončenou homologáciou, resp. vozidlá, ktoré nemali, resp. nemajú FIA homologáciu. Od budúcej sezóny dochádza k niektorým úpravám, ktoré budú ale platiť len pre novootestované vozidlá. Od roku 2011 bude možné do tejto skupiny otestovať len vozidlá, ktorým skončila homologácia, resp. im skončilo obdobie +4 rokov, počas ktorého boli uvedené vo FIA zozname vozidiel so skončenou homologáciou a boli vyrobené po 01.01.1990.

 Tibor Szabosi;co8c4743-2.jpg

Do skupiny F budú v sezóne 2011 zaradené aj vozidlá WRC s prešlou homologáciou.

Od roku 2012 nebudú môcť byť do skupiny F novotestované vozidlá, ktoré v minulosti nemali homologáciu FIA.
Príprava vozidla do skupiny F je podmienená písomnou žiadosťou na sekretariát SAMŠ s kópiou na Technický výbor SAMŠ a Rally komisiu SAMŠ.

Skupina P - aj pre vozidlá tejto skupiny platia národné technické predpisy. Je to skupina, ktorá bola vytvorená pre vozidlá zúčastňujúce sa Slovenského Rally Pohára. Najväčšou zmenou je obmedzenie týchto vozidiel na objem valcov do 2000 cm3.

 Tibor Szabosi;co8c4146.jpg

Použitie HANS
Použitie systému HANS (zádržný systém hlavy) ako bezpečnostného prvku bude s najväčšou pravdepodobnosťou povinné sezóne 2011 na podujatiach zaradených do MSR. Konečné stanovisko príjme VV SAMŠ v januári 2011.


Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠDiskusia k článku

Profily jazdcov
Najkomentovanejšie
Kalendár podujatí
Naši partneri