Registracia

Po dokončení registrácie bude odoslaný do Vašej E-mailovej schránky E-mail s odkazom na stránku, kde budete musieť Váš účet behom nasledujúcich 24 hodín aktivovať. Prečítajte si podmienky registrácie.

Kliknutím na ikonku sa môžete u nás zaregistrovať aj cez Váš Facebook účet(testovacia prevádzka).

Meno:
E-mail:
Heslo:
Heslo:
Súhlasím s podmienkami registrácie
Prihlásenie Google Translate

Home  »  Iné  »  Šprint

RALLY SPRINT Herľany - Banské

Tuesday, 25. 08. 2015 - 08:05, Public relations   

RALLY SPRINT Herľany - Banské

Dňa 26.9.2015 RALLY SPRINT Herľany - Banské
Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Vranov n/T a starostami obce Herľany - Banské


Termín:
26.09.2015
Miesto konania Herľany - Banské
Usporiadateľ:
AMK.Vranov-čemerné
Informácie:
JULIUS Sučík
Tel.: 0905 264 033
Organizačný výbor :
Hlavný usporiadateľ : AMK VRANOV
Riaditeľ súťaže : Albert Lipták
Zastupca riaditely : Daniel Sučík
Veduci trate :
Hlavný časomerač : Košická skupina

11715969-1595969807318329-139478802-n.jpg

Časový hormonogram:

7:00 - 8:30 hod. Administratívne a technické preberanie
od 7.30 hod. Obhliadka trate
9.15 hod. Rozprava ,vyvesenie štartovnej listiny s časom štartu
9:30 hod. Predpokladaný štart RS1
12:30 hod. Predpokladaný štart RS2

Čas vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien bude podľa počtu súťažiacich, najneskôr však 30 minút po absolvovaní jazdy posledného súťažiaceho.

plagat-rallysprint-2015-novy.jpg

Súťažiaci:
Zúčastniť sa môžu osoby staršie ako 18 rokov, a su držitelmi VP a nebudú pod vplyvom alkoholu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa nemôžu zúčastniť súťaže . Štart je povoleny len z ochraným ramom.Súťažiaci sú povinní byť riadne priputaný a mať nasadenu ochrannu prilbu!
Kategórie: Absolutne
P1 do 1300cm3
P2 do 1600cm3
P3 do 2000cm3 J1-Junior(od 18r do 20r)
P4 nad 2000cm3 Ž1- Žena

V preplňovaných motorov je objem motora násobeným koeficientom 1,7.

11721944-1595969803984996-1105185949-n.jpg

Priebeh:

Jazda na RS pozostáva z dvoch meraných jázd.
Štartovať sa bude na pokyn štartéra!
Cieľ je letmý, ale vozidlo musí zastaviť pri tabuli STOP.
Vklad do sutaze:
50€ .
Povrch trate:
Asfalt 100%
Dĺžka trate:
Celková dĺžka meraných jázd je cca 11 km..

Jozef Pisch;0x8c0581.jpg

Ceny:

Vecnými cenami budú odmenení:
- prví traja vo všetkých kategoriách (P1,P2,P3,P4, , J1,Ž1,ABSOLUT)

Zvláštne ustanovenia !


ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Všetci pretekári pod trestom vylúčenia zo súťaže musia počas každej skúšky byť pripútaní bezpečnostnými pásmi a mať povinne nasadenú ochrannú prilbu,a musia mať tabuľku súťaže so štartovým číslom poriadne umiestnenú v pravom zadnom bočnom okne počas celej súťaže.
Štartové intervaly - nasledujúci súťažiaci štartuje ešte pred príchodom predchádzajúceho do cieľa na pokyn štartéra.
Výsledok dosiahnutý pretekárom v každej skúške vyjadrený v minútach a sekundách bude pripočítaný k ostatným trestom vyjadreným v čase. Vyhráva jazdec s najmenším súčtom časov všetkých skúšok.

Jozef Pisch;0x8c0510-1.jpg

PRIEBEH SÚŤAŽE:

Štart do súťaže:

15 minút pred štartom prvého vozidla, bude vyvesená na oficiálnej tabuli štartovná listina, s uvedením doby štartu pre každé vozidlo. Štartovná listina bude vytvorená vzostupne podľa štartovných čísel a vypísaných objemových tried. Štartovné intervaly určí poriadateľ.
Predpokladaný čas štartu prvého vozidla je o 9,30 hod..
Spôsob štartu do rýchlostných skúšok:
Štart do RS bude vykonaný pomocou elektronických štartovacích hodín, Vozidlo na štarte musí byť postavené tak, aby jeho predná časť bola maximálne 20 cm pred štartovacou čiarou.
Za okamih štartu sa považuje doba, keď červene svetlo po 5.sekundach vyhasne..
Retardéry a tresty:
Porušenie retardéra + 10. sek
Úmyselné vynechanie bránky, retardéra - diskvalifikácia
Bezdôvodné meškanie na štart, alebo Čk RS +10. sek
Za predčasný štart bude udelený časový trest +10 sek.
Za nezastavenie pri tabuli STOP - diskvalifikácia.

Jozef Pisch;0x8c9952-1.jpg

Záverečné ustanovenie:
Štart povolený len s ochranným rámom. Každý účastník štartuje v súťaži na vlastné nebezpečenstvo a náklady. Podaním prihlášky sa zaväzuje nahradiť škody ním spôsobené usporiadateľovi alebo tretím osobám. Je preto povinný poslúchať pokyny usporiadateľov. Usporiadateľ si počas súťaže vyhradzuje právo umiestniť reklamu na miesta ním určené.
Tieto propozície môžu byť doplnené, spresnené alebo upravené v rozprave.

Prihlášky posielajte na email: amk.vranov@gmail.comDiskusia k článku

Profily jazdcov
Najkomentovanejšie
Kalendár podujatí
Naši partneri