Registracia

Po dokončení registrácie bude odoslaný do Vašej E-mailovej schránky E-mail s odkazom na stránku, kde budete musieť Váš účet behom nasledujúcich 24 hodín aktivovať. Prečítajte si podmienky registrácie.

Kliknutím na ikonku sa môžete u nás zaregistrovať aj cez Váš Facebook účet(testovacia prevádzka).

Meno:
E-mail:
Heslo:
Heslo:
Súhlasím s podmienkami registrácie
Prihlásenie Google Translate

Home  »  Rally  »  Národné šampionáty  »  Slovensko

Upozornenie pre účastníkov 1. Minirally Kopřivnice – držiteľov licencií SAMŠ - doplnené stanovisko organizátora 1. Minirally Kopřivnice MGP racing

Thursday, 25. 04. 2019 - 06:44, Public relations   

Upozornenie pre účastníkov 1. Minirally Kopřivnice – držiteľov licencií SAMŠ - doplnené stanovisko organizátora 1. Minirally Kopřivnice MGP racing

V uplynulých dňoch zverejnil organizátor 1. Minirally Kopřivnice Zvláštne ustanovenia k tejto súťaži. V ich úvode uviedol, že podujatie nie je zapísané v zozname evidovaných podujatí SAMŠ, ale je na ňom povolená účasť aj posádkam s platnou licenciou SAMŠ. Chceme týmto upozorniť organizátora, činovníkov a posádky, ktoré tu zvažujú účasť, že sa jedná o zavádzajúcu a nesprávnu informáciu.

Tibor Szabosi;asf-1695-2.jpg

Všetci držitelia licencii vydaných SAMŠ sa musia riadiť predpismi SAMŠ a dodržiavať Medzinárodný športový poriadok FIA. Tento neumožňuje štart držiteľom licencií v zahraničí na tzv. neuznaných podujatiach (čl. 2.1.5 a 9.10 MŠP), ku ktorým patrí aj 1. Minirally Kopřivnice.

Tibor Szabosi;c30i3020-17.jpg

Rally komisia upozornila predstaviteľov MRC už v januári, že podujatie nebude môcť byť zaevidované na SAMŠ a v prípade jeho zaradenia do kalendára MRC budú jazdci s licenciou SAMŠ uvedení do problematickej situácie.

Tibor Szabosi;c30i4231-14.jpg

Systém evidovania súťaží mal priniesť rozvoj amatérskych súťaží a lepšiu spoluprácu aj so seriálom MRC. Avšak nie všetci majú záujem o spoluprácu so SAMŠ, a preto vznikajú situácie ako táto. Už vlani sa niektoré posádky zúčastnili súťaže, ktorá nebola evidovaná v kalendári SAMŠ, čo bolo riešené stretnutím s nimi a vysvetlením danej problematiky. Zároveň boli jazdci upozornení, že ďalšie porušenia predpisov už nebude tolerované a bude riešené disciplinárnym konaním.

Tibor Szabosi;c30i2622-12.jpg

Je na škodu veci, že do športu, ktorý by mal všetkým spôsobovať radosť, sa zbytočne vnášajú konfliktné prvky, ktoré nenachádzajú zdarné riešenie.

Rally komisia SAMŠ

Tibor Szabosi;asf-7423-3.jpg

Doplňujeme stanovisko organizátora MGP racing:

Reakcia MGP racing na „Upozornenie pre účastníkov 1.Minirally Kopřivnice – držiteľov licencií SAMŠ“

Dňa 22.4.2019 zverejnila RK SAMŠ upozornenie pre účastníkov 1.Minirally Kořivnice – držiteľov licencie SAMŠ. V ňom uvádzajú, že jazdci s licenciou SAMŠ zúčastnení na podujatí budú riešení na disciplinárnom konaní.

Organizátor vyvinul sám snahu o vyriešenie sporu s evidenciou súťaže. Organizátor má za to, že by splnil všetky potrebné podmienky na zaradenie súťaže do Zoznamu evidovaných podujatí, tak ako to uvádza predpis – Podmienky pre organizovanie podujatí, ktoré chcú byť evidované SAMŠ. Jediná podmienka, ktorú dané podujatie nespĺňa je, že sa dané podujatie nekoná na území Slovenskej republiky. Podľa čl. 19.1 MŠP je ASN oprávnená rozhodovať o akejkoľvek záležitosti, ktorá vznikla na jej území. Tým pádom nemôže SAMŠ rozhodnúť o zaradení súťaže do Zoznamu evidovaných podujatí na území Českej republiky.

Snahou organizátora bolo nájsť také riešenie, aby nedošlo k postihu držiteľov licencie SAMŠ. Zo strany SAMŠ nebol predložený žiadny relevantný návrh, ktorý by uspokojil obe strany. Spoluorganizátor podujatia 1.Minirally Kopřivnice, Walašský rally klub v AČR, má svoje podujatia organizované na rovnakom mieste ošetrené organizovaním : Súkromnej akcie na súkromnom pozemku pre členov a priaznivcov ich klubu. Preto sa ich akcie pravidelne zúčastňuje mnoho popredných jazdcov z Českej republiky, ktorí nie sú nijako postihovaní Autoklubom ČR. Rovnako sa ich podujatia zúčastňujú posádky z Poľska a Slovenska.

Je na škodu veci, že keď sa jedná o podujatie Traiva Cup, Kopr Cup a iné podujatia na danom mieste, tak RK SAMŠ nemá problém s účasťou licencovaných jazdcov problém, ale keď je daná súťaž zaradená do seriálu MRC, už je to obrovský problém.

Seriál športových motoristických podujatí MinirallyCup 2019 je športová, voľno – časová aktivita slobodných občanov Slovenska, prípadne i občanov iných štátov EU, ktorí sa dobrovoľne združujú v občianskom združení Mini Rally Cup, registrovanom na Ministerstve vnútra SR. Takto sa tu združujú jazdci, spolujazdci, funkcionári, ale aj usporiadatelia jednotlivých podujatí, z ktorých pozostáva celý seriál športových motoristických podujatí MRC 2019. Snahou seriálu nie je nahrádzať podujatia MSR, SRP, RRP, alebo iným spôsobom znevažovať činnosť SAMŠ. Kalendár podujatí je tvorený tak, aby sa jednotlivé podujatia neprekrývali a tým znižovali počty štartujúcich na jednej či druhej strane. Snahou seriálu MRC je rozšíriť možnosti jazdenia po uzavretej trati, získavania jazdeckých zručností a rozširovania jazdeckej základne. Dôkazom toho je množstvo jazdcov, ktorí zo seriálu MRC prešli do vyšších súťaží v MSR či SRP. Zároveň sú podujatia MRC možnosťou pre otestovanie techniky počas sezóny pre jazdcov s licenciou SAMŠ. Seriál je otvorený pre všetkých, ktorým benzín vonia.

Nie vždy sa dá vyhovieť všetkým a splniť všetky podmienky, ale snahou MGP racing je usporiadať podujatie na vysokej úrovni. Na Slovensku ubúdajú trate a ochotné obce pustiť do svojich katastrov rýchle autá. To mi dá za pravdu aj RK SAMŠ. Preto sme boli nútení hľadať riešenie aj za hranicami, tak ako to robí SAMŠ pri tvorbe kalendára MSR.

Martin Jurečka, MGP racingDiskusia k článku

Profily jazdcov
Najkomentovanejšie
Kalendár podujatí
Naši partneri