Registracia

Po dokončení registrácie bude odoslaný do Vašej E-mailovej schránky E-mail s odkazom na stránku, kde budete musieť Váš účet behom nasledujúcich 24 hodín aktivovať. Prečítajte si podmienky registrácie.

Kliknutím na ikonku sa môžete u nás zaregistrovať aj cez Váš Facebook účet(testovacia prevádzka).

Meno:
E-mail:
Heslo:
Heslo:
Súhlasím s podmienkami registrácie
Prihlásenie Google Translate

Home  »  Rally  »  Národné šampionáty  »  Slovensko

Stanovisko Rally komisie SAMŠ k protestu na 25. Rally Prešov

Thursday, 18. 07. 2019 - 20:29, Public relations   

Stanovisko Rally komisie SAMŠ k protestu na 25. Rally Prešov

Na základe mnohých podnetov zo strany jazdcov i divákov k údajne nesprávnemu rozhodnutiu Rady športových komisárov č.2 zo 6.7.2019 na Rally Prešov, predkladá Rally komisia SAMŠ nasledujúce vysvetlenie a stanovisko:

Na 25. Rally Prešov zasadala Rada športových komisárov po tom, čo súťažiaci Škoda Slovakia Motorsport zastupujúci posádku Koči – Mozner, podal protest na  nezaradenie posádky do predbežných výsledkov. Dôvodom bolo, že táto posádka po prejdení cieľovej rampy nezastala v časovej kontrole a nebol jej zapísaný čas prejazdu touto ČK. Riaditeľ súťaže na základe oznámenia časomeračov o vynechaní ČK, považoval posádku za odstúpenú.

Tibor Szabosi;c30i5708-24.jpg

Dlhé roky platilo na základe predpisov FIA, že vynechanie časovej kontroly = vylúčenie zo súťaže. Avšak asi pred troma rokmi zaviedla FIA nový termín „súťažný prvok“ a zároveň zadefinovala, že súťažná časť rally končí v časovej kontrole pred cieľovou rampou. Tento predpis je uvedený v článku 56.1 Športových predpisov pre FIA regionálne majstrovstvá rally 2019, ktoré sú verejne dostupné sa webstránke SAMŠ. FIA rozhodla o tejto zmene pravdepodobne z dôvodu vyskytujúcich sa problémov pri prejazde súťažných posádok do UP v dôsledku zdržaní sa na cieľovej rampe (oslavy víťazstva, gratulácie, hymny, rozhovory) a teda aj časových posunov ostatných posádok a táto úprava mala celý proces záverečného ceremoniálu zjednodušiť. Avšak táto zmena predpokladala, že po cieľovej rampe a pred uzavretým parkoviskom už nebude umiestnená žiadna časová kontrola. V Prešove však v dôsledku dlhšieho presunu do UP boli časové kontroly zaradené, v zmysle odporúčaní Rally komisie SAMŠ pre organizátorov. Touto otázkou sa totiž v priebehu posledných rokov zaoberala Rally komisii SAMŠ pri schvaľovaní predpisov a aj na školení organizátorov a prijala z dnešného uhla pohľadu chybný záver, že pri väčšej vzdialenosti medzi cieľovou rampu a UP sa ponechajú ČK.

Tibor Szabosi;asf-9171-4.jpg

RŠK zasadala v Prešove niekoľko hodín, počas ktorých sa snažila vyriešiť vzniknutý problém. Nakoniec sa priklonila k faktu, že platné predpisy FIA ukončujú súťažnú časť v ČK pred rampou, posádky v ďalšom musia dodržať predpísanú trať a umiestniť súťažné vozidlá do UP. Prijala rozhodnutie, že protest súťažiaceho prijíma, na základe čoho boli výsledky posádky vrátené do klasifikácie. Rozhodnutie RŠK organizátor bezodkladne zverejnil.

Tibor Szabosi;asf-0031-6.jpg

Rally komisia SAMŠ po analýze problému bude odporúčať všetkým organizátorom nezaraďovať ČK za rampou, ale kontrolovať prejazd súťažných posádok do cieľa pomocou GPS a rozhodcov faktu.

Rally komisia SAMŠDiskusia k článku

Profily jazdcov
Najkomentovanejšie
Kalendár podujatí
Naši partneri
SlovakiaringHomola MotorsportRichard GondaDuEnwww.dovrchu.cz