Registracia

Po dokončení registrácie bude odoslaný do Vašej E-mailovej schránky E-mail s odkazom na stránku, kde budete musieť Váš účet behom nasledujúcich 24 hodín aktivovať. Prečítajte si podmienky registrácie.

Kliknutím na ikonku sa môžete u nás zaregistrovať aj cez Váš Facebook účet(testovacia prevádzka).

Facebook connect
Meno:
E-mail:
Heslo:
Heslo:
Súhlasím s podmienkami registrácie
Prihlásenie Google Translate

Home  »  Iné  »  MRC

Ak vás článok zaujal, upozornite naň svojich známych. Vypíšte údaje a odošlite.

XIII. Dobšinská zima - Zvláštne Ustanovenia

Friday, 09. 01. 2015 - 08:38, Jozef Pisch   

XIII. Dobšinská zima - Zvláštne Ustanovenia

XIII. Dobšinská zima, Dobšinský pohár, Minirally cup 2015

Organizátor: Mesto Dobšiná , Autoklub EHC Dobšinský kopec

Obsah

1. ÚVOD 3
2. ORGANIZÁCIA 3
3. PROGRAM 4
4. PRIHLÁŠKY A PODMIENKY ÚČASTI 5
5. POISTENIE 6
6. ŠTARTOVÉ ČÍSLA - PORADIE ŠTARTU 6
7. PNEUMATIKY 7
8. PALIVO - TANKOVANIE 7
9. OBHLIADKA TRATE 7
10. ADMINISTRATÍVNE PREBERANIE 8
11. ĎALŠIE POSTUPY 8
12. VYLÚČENIE 9
13. CENY A KLASIFIKÁCIA 9
14. POPLATKY ZA PROTESTY 9

Jozef Pisch;mg-9267-1.jpg

1. ÚVOD
1.1 Súťaž sa uskutoční v súlade s týmito Zvláštnymi ustanoveniami a s predpismi pre Minirally cup 2015 spolu s ich prílohami.
Zmeny, dodatky a/alebo modifikácie týchto Zvláštnych ustanovení budú oznámené číslovanými a datovanými vykonávacími nariadeniami, ktoré vydá organizátor.
Športové predpisy pre MRC 2015 sú zverejnené na webstránke www.minirallycup.sk.
1.2 Povrch trate
Povrch tratí RS je 28 % asfalt, 72 % nespevnený povrch. (predpokladaný ľad a sneh)
1.3 Celková dĺžka RS a celková dĺžka trate
celková dĺžka trate: 31,18 km
počet RS: 4
celková dĺžka RS: 10,3 (33 %)
počet sekcií: 1
počet etáp: 1

Jozef Pisch;mg-0709-2.jpg

2. ORGANIZÁCIA
1.1 Zaradenie súťaže
- Dobšinský pohár
- MRC 2015 - 1. podujatie
1.2 Názov organizátora, adresa a kontakty
Podujatie XIII. Dobšinskú zimu organizuje mesto Dobšiná v spolupráci s Autoklub EHC Dobšinský kopec
adresa: Mestský úrad Dobšiná, SNP č. 554, 049 25 Dobšiná, Slovenská republika
mobil: +421 948552998 e-mail: director@dobsinskykopec.com
fax: +421 (0)58 7941 651 web: OLD.dobsina.sk/dobsinskykopec
1.3 Organizačný výbor
Ján Slovák (predseda), Marcel Kollárik, Slavomír Kuchár, Jaroslav Oravec, Pavol Kušnier.
1.4 Hlavní činovníci
riaditeľ súťaže Marcel Kollárik
zástupca riaditeľa súťaže Pavol Kušnier
tajomník súťaže Jaroslav Oravec
časomiera Zoltán Kubányi RS1,
Miroslav Dzuriš RS 2, 3, 4
Ekonóm František Tvrzický
Sekretariát Slavomír Kuchár
Monika Kolláriková
Jana Slivenská
Spracovanie výsledkov Miroslav Dzuriš, Pavol Vozár
Web Radovan Revúcky
Vedúci RS1(Vlčia dolina) Ján Hudák
Vedúci RS2 (Žrebčín) Patrik Slivenský
Vedúci RS3 (Eurobus) Vladimír Lenkey
Vedúci RS4 (Tri ruže) Pavol Horváth

1.5 Umiestnenie riaditeľstva súťaže a kontakty
miesto: Mestské kultúrne stredisko, Námestie baníkov
(48°82´02,09´´N, 20°36´60.43´´E)
telefón: +421 948552998
doba činnosti: 7.2.2015 sobota od 06:00 do 17:00
Oficiálna informačná tabuľa
miesto: Mestské kultúrne stredisko Dobšiná, Námestie baníkov - Vstupná hala
čas: 7.2.2015 sobota od 06:00 do 17:00

Jozef Pisch;mg-9353.jpg

3. PROGRAM
Uzávierka prihlášok s redukovaným prihlasovacím vkladom
dátum a čas: 1.2.2015 nedeľa 23:59 hod.
Uzávierka prihlášok
dátum a čas: 4.2.2015 streda 23:59 hod.
Zverejnenie zoznamu prihlásených
dátum: 5.2.2015 štvrtok
Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS - po absolvovaní administratívneho preberania
začiatok: 7.2.2015 sobota od 06:00 hod.
koniec: 7.2.2015 sobota do 09:00 hod.
Otvorenie servisného parkoviska
miesto: Námestie baníkov a priľahlý park (48°82´02,09´´N, 20°36´60.43´´E)
dátum a čas: 7.2.2015 sobota od 05:00 hod.
Administratívne preberanie
miesto: Riaditeľstvo súťaže, Mestské kultúrne stredisko Dobšiná, Námestie baníkov
(48°82´02,09´´N, 20°36´60.43´´E)
dátum a čas: 7.2.2015 sobota od 06:00 do 09:00 hod.
Rozprava jazdcov
miesto: Sála Mestského kultúrneho strediska Dobšiná
dátum a čas: 7.2.2015 sobota od 09:15 hod.
Zverejnenie zoznamu prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. etapy
miesto: oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas: 7.2.2015 sobota od 09:30 hod.
Štart súťaže (1. vozidlo)
miesto: Štart RS - 1, Vlčia dolina
dátum a čas: 7.2.2015 sobota od 10:00 hod.
Cieľ rally
miesto: Námestie baníkov Dobšiná
dátum a čas: 7.2.2015 sobota od 12:45 hod.
Zverejnenie predbežnej záverečnej klasifikácie
miesto: Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum: 7.2.2015 sobota, 15 min po dojazde posledného vozidla (cca 14:00)
Zverejnenie oficiálnej záverečnej klasifikácie
miesto: oficiálna informačná tabuľa
dátum: 7.2.2015 sobota, 30 min po zverejnení predbežnej záverečnej klasifikácie (cca 14:30). Po dohode jazdcov na rozprave je možné lehotu 30 min skrátiť.
Odovzdávanie cien
miesto: Mestského kultúrneho strediska Dobšiná, Námestie baníkov
dátum: 7.2.2015 sobota, 30 min po zverejnení oficiálnej záverečnej klasifikácie (cca 15:00)

Tibor Szabosi;h7p4289asf.jpg

4. PRIHLÁŠKY A PODMIENKY ÚČASTI
4.1 Termíny
Uzávierka prihlášok s redukovaným vkladom: 1.2.2015 nedeľa 23:59hod
Uzávierka prihlášok: 4.2.2015 streda 23:59hod.
4.2 Postup prijímania prihlášok
4.2.1 Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením formulára prihlášky, ktorý sa nachádza na internetovej stránke http://www.dobsina.sk/dobsinskykopec, v sekcii „Amatérska rally". Ten následne odošlú elektronickou poštou na adresu info@dobsinskykopec.com do termínu uzávierky prihlášok (1.2.2015 do 23:59 hod), pričom rozhoduje dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne bude organizátor prijímať prihlášky len so zvýšeným vkladom v termíne do 4.2.2015 (streda).
4.2.2 Spolu s prihláškou je potrebné zaslať aj prihlasovací vklad podľa pokynov uvedených nižšie.
4.2.3 Podmienky účasti
Súťaže sa môžu zúčastniť posádky (jazdec a spolujazdec), ktorých jazdec je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B" a spolujazdec je osoba staršia ako 18 rokov. Ako jazdec sa podujatia môže zúčastniť aj osoba vo veku od 15 do 17 rokov, ktorá ešte nemá vodičský preukaz, ale len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia, aby mohol riadiť súťažné vozidlo pri presunoch po verejných komunikáciách. Takáto posádka sa môže ale súťažiť len s vozidlom s objemom motora do 1600 cm3. Taktiež aj spolujazdcom môže byť osoba mladšia ako 18 rokov, nie však mladšia ako 15 rokov a to za predpokladu, že jazdcom je jeho rodič alebo zákonný zástupca.
4.2.4 Posádku tvorí jazdec a spolujazdec, podľa pokynov uvedených v bode 4.2.3. Spolujazdec je povinný.
4.2.5 Poradie štartu bude určené organizátorom.
4.2.6 Je zakázané štartovať tzv. dablérom (dvom posádkam na jednom súťažnom vozidle)
4.2.7 Rýchlostné skúšky absolvuje každý súťažiaci na vlastné nebezpečenstvo, znášajúc všetky možné následky v prípade vzniknutej škody, čo potvrdzujú svojím podpisom na prihláške obaja členovia posádky.
4.2.8 PRI JAZDE NA RÝCHLOSTNEJ SKÚŠKE JE POSÁDKA POVINNÁ POUŽIŤ RIADNE UPEVNENÚ MOTORISTICKÚ PRILBU.
4.3 Počet prijatých prihlášok a triedy
4.3.1 Maximálny počet prijatých prihlášok na súťaž je 90
4.3.2 Vozidlá budú zaradené do šiestich tried podľa objemu motora. Zvlášť budú hodnotené vozidlá s pohonom zadnej nápravy, rozdelené do dvoch tried.
4.3.3 Zaradenie vozidla do triedy sa uskutoční na základe prihlášky, ktorú posádka vyplní podľa prihlasovacieho formulára.
4.3.4 Za správnosť zaradenia vozidla do triedy je zodpovedná posádka. Pri úmyselnom nesprávnom zaradení vozidla, môže byť posádka vylúčená z pretekov.
4.3.5 Zaradenie vozidiel do tried:
o A1 do 1400 cm3
o A2 do 1600 cm3
o A3 do 2000 cm3
o A4 nad 2000 cm3
o Z5 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) do 1500 cm3
o Z6 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) nad 1500 cm3
Vozidlá s motorom diesel a označením td (turbo) budú zaradené do objemovej triedy podľa nominálneho objemu uvedeného v technickom preukaze. Dieselové vozidlá bez turba budú zaradené o triedu nižšie, ako je objem uvedený v technickom preukaze.
Súťažiaci zodpovedá za správnosť zaradenia vozidla do príslušnej kategórie v prihláške.

Tibor Szabosi;h7p4471asf.jpg

4.4 Prihlasovacie vklady
4.4.1 Prihlasovacie vklady XIII. Dobšinská zima
Termín / triedy A1,A2,A3,Z5,Z6 A4
1. termín - do 1.2.2015 50€ 100€
2. termín - od 2.2.2015 +50€ k základnému vkladu
4.4.2 Prihlasovací vklad zahrňuje: štartovné + 2x teplé jedlo + 2x štartové číslo
4.5 Údaje o platbe
Prihlasovací vklad má byť uhradený na účet:
Autoklubu EHC Dobšinský kopec:
VÚB a.s. pobočka Rožňava;
IBAN: SK71 0200 0000 0032 8349 4453
SWIFT/BIC: SUBASKBX variabilný symbol: VS = meno a priezvisko jazdca 
4.6 Refundácie
Prihlasovacie vklady budú vrátené v plnej výške:
- prihláseným, ktorých prihláška nebola akceptovaná,
- v prípade, že sa rally neuskutočnilo,
- pri odvolaní prihlášky pred uzávierkou prihlášok.
Organizátor vráti 60 % prihlasovacieho vkladu súťažiacim, ktorí sa z dôvodu vyššej moci (riadne overenej) nemohli dostaviť na štart súťaže a svoju neúčasť ospravedlnili pred začiatkom administratívneho preberania. O vrátenie prihlasovacieho vkladu je potrebné písomne požiadať s uvedením dôvodu. Taktiež organizátor vráti 60% vkladu posádkam, ktoré po absolvovaní zoznamovacích jázd stiahnu svoju prihlášku. Uvedenú skutočnosť musia písomne oznámiť na riaditeľstvo pretekov do skončenia administratívneho preberania.

Tibor Szabosi;co8c7826asf.jpg

5. POISTENIE
5.1 Organizátor nezodpovedá súťažiacim za straty alebo škody, ktoré im vznikli. Posádky sa zúčastňujú na rally na svoju vlastnú zodpovednosť.

6. ŠTARTOVÉ ČÍSLA - PORADIE ŠTARTU 
6.1 Štartové čísla, zabezpečuje pre všetkých súťažiacich organizátor (aj pre posádky prihlásené do šampionátu MRC).
6.2 Štartovné čísla budú prideľované zostupne v poradí objemových tried (Z5, Z6, A1, A2, A3, A4).
6.3 Súťažiaci je povinný mať pred štartom RS1 štartové čísla nalepené na sklách zadných dverí. Posádka je zodpovedná za svoje štartové číslo. V prípade straty štartového čísla jej bude pridelené nové za poplatok 10 €. Bez štartových čísel nebude posádka pripustená na štart.
6.4 Poradie štartu posádok do RS bude nasledovné: Z5, Z6, A1, A2, A3, A4.

Tibor Szabosi;co8c7985asf.jpg

7. PNEUMATIKY
Súťažné vozidlá môžu byť vybavené ľubovoľnými pneumatikami schválenými pre cestnú premávku alebo pneumatikami schválenými pre športovú disciplínu rally.
Pri vhodných klimatických podmienkach je možné použiť aj pneumatiky s hrotmi, schválené pre rally, ktoré je možné použiť len na trati RS.

8. PALIVO - TANKOVANIE
8.1 Všetci súťažiaci môžu použiť len palivo, ktoré je v súlade s čl. 252.9 Prílohy J FIA MŠP, alebo ľubovoľné palivo, ktoré je možné kúpiť v sieti komerčných čerpacích staníc.
8.2 Tankovanie je povolené v sieti čerpacích staníc v okolí mesta Dobšiná, alebo v servisnom parkovisku, pri dodržaní všetkých zásad ochrany pred požiarmi a únikom ropných produktov do pôdy a vody.

Peter Vranský;amaterska-dobsinska-zima-137.jpg

9. OBHLIADKA TRATE
9.1 Postup registrácie
Každá posádka pred začatím obhliadky trate sa musí dostaviť na administratívne preberanie. Pri administratívnom preberaní dostane výkaz pre obhliadku trate, ktorý je povinná mať u seba pri obhliadkach.
9.2 Časový harmonogram obhliadky trate
Poradie ohliadky trate je ľubovoľné v časovom intervale 06:00 - 09:00 hod
Umiestnenie rýchlostných skúšok:

o RS1 - Vlčia Dolina - Podkova
o RS2 - Vyšná Maša (Žrebčín) - okruhová RS - počet okruhov 2
o RS3 - Eurobus - okruhová RS - počet okruhov 2
o RS4 - Tri ruže
Vzhľadom na možné zmeny klimatických podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu umiestnenia rýchlostných skúšok.
9.3 Každá posádka je povinná zastať na štarte RS a dať si traťovými komisármi zaznamenať prejazd RS, takisto je posádka povinná zastaviť na pokyn traťových komisárov vo vnútri RS pri obhliadke trate. Nezastavenie alebo nepredloženie jazdného výkazu pre obhliadku trate bude považované za porušenie predpisov pre obhliadku trate.
Sú povolené maximálne dva prejazdy každou rýchlostnou skúškou. Pre okruhové rýchlostné skúšky je povolený 1 prejazd celou RS 2 a RS 3 (2 kolá na okruhovej RS).
9.4 Pravidlá pre vykonávanie obhliadky trate.
9.4.1 Posádky sú počas obhliadky trate povinné maximálne ohľaduplne sa správať voči organizátorom, ostatným jazdcom a hlavne bežným účastníkom cestnej premávky.
9.4.2 Pri obhliadke trate sú posádky povinné používať len vozidlo, ktoré vyhovuje pravidlám cestnej premávky a dodržiavať všetky ustanovenia cestného zákona.
9.5 V prípade zistenia porušení pri obhliadke trate organizátormi podujatia, môže riaditeľ pretekov udeliť posádke, ktorej sa to týka, peňažný trest v hodnote 50 €.
9.6 Tresty za porušenie pravidiel obhliadky trate musia byť na riaditeľstve uhradené do skončenia administratívneho preberania.

Peter Vranský;amaterska-dobsinska-zima-291.jpg

10. ADMINISTRATÍVNE PREBERANIE
10.1 Dokumenty, ktoré majú byť predložené:
- vodičské preukazy
- občiansky preukaz, ak ide o zákonného zástupcu alebo jazdca a spolujazdca mladšieho ako 18 rokov (viď bod 4.2.3. Podmienky účasti)
- doplnenú prihlášku o všetky údaje jazdca a spolujazdca
- počas administratívneho preberania je možné uhradiť aj štartový vklad v sume, ktorá sa rovná zvýšenému poplatku podľa bodu 4.4.1.

11. ĎALŠIE POSTUPY 
11.1 Systém štartu do RS
Štart do RS sa uskutoční v stanovenom poradí štartovej listiny (mimo špecifických prípadov, ktoré určí organizátor: zmena skupiny, prekážka na trati, poveternostné podmienky...) na pokyn štartéra v jednominútových intervaloch. Vozidlo musí byť umiestnené tak, aby jeho predná časť bola na úrovni štartovej čiary. Na meranie všetkých rýchlostných skúšok bude použitá elektronická časomiera.
Meškanie na štart RS bude penalizované: 10 sek. za každú minútu omeškania
11.2 Po absolvovaní rýchlostnej skúšky je posádka povinná zastaviť na stanovišti označenom STOP a nechať si zaznamenať do jazdného výkazu, ktorý obdŕžala na administratívnom preberaní, dosiahnutý čas. Pri strate jazdného výkazu bude posádka z pretekov vylúčená.

Jozef Pisch;mg-9466-1.jpg

11.3 Cieľ súťaže
Po absolvovaní RS4 je posádka povinná do 20 min. odovzdať jazdný výkaz na riaditeľstvo súťaže za účelom spracovania výsledkov a odstaviť súťažné vozidlo v servisnom parkovisku.
11.4 Opakovanie jazdy
Počas konania XIII. Dobšinskej zimy nebude posádkam umožnené opakovanie rýchlostných skúšok. V prípade rôznych incidentov bude dotknutým posádkam pridelený náhradný čas, ktorý stanoví komisia určená riaditeľom pretekov.
11.5 Postupy v prípade nehody a oznámenie nehody
V prípade, že je posádka účastníkom nehody na RS pri ktorej nedošlo k zraneniu, alebo vážnemu poškodeniu vozidla a posádka v jazde nebude pokračovať je povinná vozidlo umiestniť tak aby neprekážalo ďalším pretekárskym autám.
Ak havarované vozidlo tvorí prekážku alebo zablokuje trať je posádka hlavne na RS1 povinná, ak je to možne, signalizovať ďalším posádkam toto nebezpečenstvo, informovať o tom organizátora alebo podať túto správu organizátorovi na číslo 0903934222.
Ak je posádka účastníkom nehody, pri ktorej bol zranený nejaký občan, musí dotknutý jazdec alebo spolujazdec zostať na mieste nehody a zastaviť nasledujúce vozidlo, ktoré túto skutočnosť oznámi v ďalšom rádiobode. Zároveň tak rýchlo ako je možné oznámi túto skutočnosť na telefónne číslo: 0903934222. Posádka ďalej v súťaži nepokračuje.
V prípade, že posádka vidí na trati pretekov havarované vozidlo a posádka havarovaného vozidla nesignalizuje že je v poriadku, je súťažiaci povinný zastaviť a v rámci svojich možností poskytnúť prvú pomoc.
Posádka je povinná najneskôr do 1 hodiny po odstúpení alebo okamžite po dojazde do cieľa pretekov oznámiť organizátorovi škodu, ktorú spôsobila svojím vozidlom na trati rally tretím osobám.
11.6 Odstúpenie zo súťaže
V prípade, že posádka odstúpi zo súťaže, je povinná oznámiť to na telefónne číslo organizátora: +421 903934222 a doručiť jazdný výkaz na riaditeľstvo pretekov.

Jozef Pisch;mg-0842-1.jpg

12. VYLÚČENIE
Posádka bude vylúčená
o ak si skráti trať, vynechaním bránky alebo retardéra v RS,
o ak sa oneskorí na štart RS o viac ako 10 min. po jazdcovi s predchádzajúcim štartovným číslom, pričom výnimku z tejto penalizácie môže na základe žiadosti udeliť riaditeľ súťaže,
o ak neodovzdá jazdný výkaz do 20 min. po absolvovaní poslednej rýchlostnej skúšky,
o ak stratí alebo bude svojvoľne dopisovať do jazdného výkazu.
13. CENY A KLASIFIKÁCIA
Výsledky XIII. Dobšinskej zimy budú vyhlásené v nasledovných triedach:
Vozidlá zaradené do seriálu MRC 2015
o A1 do 1400 cm3
o A2 do 1600 cm3
o A3 do 2000 cm3
o A4 nad 2000 cm3
o Z5 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) do 1500 cm3
o Z6 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) nad 1500 cm3
o junior (jazdec do 18 rokov)

Vozidlá zaradené do Dobšinského pohára 2015
o A1 do 1400 cm3
o A2 do 1600 cm3
o A3 do 2000 cm3
o A4 nad 2000 cm3
o Z5 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) do 1500 cm3
o Z6 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) nad 1500 cm3

Jozef Pisch;mg-9327-1.jpg

Absolútne poradie Dobšinská zima 2015 (bez rozdielu tried a šampionátu)

V každej objemovej triede budú vyhlásené a odmenené prvé tri posádky (jazdec a spolujazdec) ak v príslušnej triede bude minimálne 5 posádok administratívne prevzatých. V opačnom prípade bude odmenená len víťazná posádka.
14. POPLATKY ZA PROTESTY
• Môžu sa podať písomne do 20 minút po vyvesení výsledkov riaditeľovi súťaže a po zložení vkladu 50 €.
• Protesty sú riešené za prítomnosti súťažiaceho.
• V prípade uznania protestu bude vklad vrátený, a v prípade zamietnutia prepadne vklad v prospech usporiadateľa.

Jozef Pisch;mg-9392.jpg

Marcel Kollárik
riaditeľ rallyDiskusia k článku